ten Kate’s dierenpark

Hollandse naam: Rendier

Wetenschappelijke naam: Rangifer tarandus

Leefgebied: in het arctische deel van Europa en Azië

Hoogte/lengte: tot 108 cm

Gewicht: 70 tot 100 kg

Voedsel: Korstmossen, kruiden, zeggen, knopen van dwergberken – gras – hooi – brok

Jongen: 1

Draagtijd: 7 – 8 maanden / paartijd augustus tot november

Leeftijd: 12 tot 15 jaar

Kenmerk: De mannetjes en de vrouwen dragen een gewei.

Rendieren leven in het arctische deel van Europa en Azië en zijn nu half-gedomesticeerd (tam). Ze zijn iets kleiner dan kariboes. Ze zijn zo tam dat zelfs een kind een kudde kan hoeden. Men denkt dat de domesticatie is begonnen in de 5e eeuw, toen de eerste tamme rendieren werden gebruikt als lokdieren bij de jacht op hun wilde soortgenoten. De jager ging met 4 of 5 tamme rendieren aan de lijn naar een wilde kudde, zonder deze in paniek te brengen, om even later zijn pijlen van korte afstand op de prooi af te schieten. Van een stam in Siberië is bekend dat zij bronstige tamme hinden gebruikten om wilde bokken te lokken, die dan werden afgeschoten. Langzamerhand brachten de tamme hinden voldoende jongen ter wereld om kudden te kunnen vormen.