ten Kate’s dierenpark

Hollandse naam: Aalscholver

Wetenschappelijke naam: Phalacrocorax carbo

Leefgebied: Hoofdzakelijk kust vogel

Hoogte/lengte: 80 – 100 cm lang spanwijdte 130 – 160 cm

Voedsel: hoofdzakelijk vis

Biotoop:
Broedt op rotsrichels aan zee of in bomen aan meren of kusten, plaatselijk in rietvelden of op de grond. Hoofdzakelijk kustvogel, maar ook vaak in binnenland.

Trek:
Gehele jaar aanwezig. 

Aantallen:
Sinds de invoering van jachtverboden behoorlijk in aantal toegenomen en in de laatste jaren
zijn nieuwe kolonies ontstaan. In Nederland in 1985 meer dan 10.000 broedparen.

 Kenmerken:
Grote donkere watervogel met ietwat reptielachtig voorkomen. Staat vaak met gespreide
vleugels. Zwemt met rechte hals en opwaarts gerichte kop; lichaam diep in water. Vliegt laag
in wig- of lijnformaties. Duikt naar vis. Rust vaak in grote dichte groepen op zandbanken,
rotsen, palen of in bomen. Maakt in broedkolonies gutturale en gakkende geluiden, elders
zwijgzaam. Nest van zeewier, riet of twijgen; nestbomen sterven af door uitwerpselen.